Haciz Tutanağı Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Haciz Tutanağı Örneği

T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                                          Örnek No : 19

Dosya No :………………………………

H A C İ Z  T U T A N A Ğ I

Alacaklının ve varsa vekilinin veya          ………………………………………………………………………

temsilcisinin adı ve soyadı                     : ………………………………………………………………………

Borçlunun ve varsa vekilinin veya           ………………………………………………………………………

temsilcisinin adı ve soyadı                     : ………………………………………………………………………

Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ………………………………………………………………………

ve kimin huzurunda yapıldığı     : ………………………………………………………………………

Alacağın miktarı                                   : ………………………………………………………………………

Haciz edilen mallar ve takdir edilen   ………………………………………………………………………

kıymetler (*)                                        : ………………………………………………………………………

    Lira         .            Kuruş                  Adet                         Cinsi                                         .

…………………     ………………………    ………………                   ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………              ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,    ………………………………………………………………………

mesleği ve adresi                                        :  ………………………………………………………………………

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı            :  ………………………………………………………………………

Yeni alacaklıların iştirak ve  bu yüzden            ………………………………………………………………………

ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler              :  ………………………………………………………………………

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları          :  ………………………………………………………………………

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin-      ………………………………………………………………………

deki adresi kendisine takdir edilen ücreti,       ………………………………………………………………………

edilmemişse sebebi                                     :  ………………………………………………………………………

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,        ………………………………………………………………………

sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar    :   ……………………………………………………………………..

İcra Müdürü               Alacaklı veya Vekili            Borçlu veya Vekili        Yediemin

            Mühür ve İmza               veya Temsilcisi                 veya Temsilcisi

_____________________________________________

(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse                                               Bilirkişi

ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil

malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

(İİK m.102)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat