HACİZ BAKİ KALMAK KAYDIYLA MUHAFAZA ALTINA ALINAN MALLARIN YEDİEMİN OLARAK BORÇLUYA TESLİMİ TALİMATI

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

HACİZ BAKİ KALMAK KAYDIYLA MUHAFAZA ALTINA ALINAN MALLARIN YEDİEMİN OLARAK BORÇLUYA TESLİMİ TALİMATI

T.C.

 

 Esas

…………………  İcra Müdürlüğü’ne

TALİMAT DOSYA NO:  Tal.

 

ALACAKLI KolonListele(Takip.)
BORÇLU KolonListele(Takip.KarşıTaraflar.*)
BORÇ MİKTARI TabloListele(Takip.Takip.TakipHesapDOnceToplam) (Takip talebi tarihinden itibaren işleyen faiz, icra ve tahsil masrafları ile vekalet ücreti dahil değildir.)

Borçlunun müdürlüğünüz dosyasından haczedilip muhafaza altına alınan menkul mallarının haciz baki kalmak kaydıyla kendisine yediemin olarak teslimine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesi rica olunur. Tarih()

İCRA MÜDÜRÜ

T.C.

[Takip.İcra Md.]

[Takip.Esas No] Esas

BasitMetin()  İcra Müdürlüğü’ne

TALİMAT DOSYA NO: [Takip.TakipHaciz.Esas No] Tal.

 

ALACAKLI KolonListele(Takip.)
BORÇLU KolonListele(Takip.KarşıTaraflar.*)
BORÇ MİKTARI TabloListele(Takip.Takip.TakipHesapDOnceToplam) (Takip talebi tarihinden itibaren işleyen faiz, icra ve tahsil masrafları ile vekalet ücreti dahil değildir.)

Borçlunun müdürlüğünüz dosyasından haczedilip muhafaza altına alınan menkul mallarının haciz baki kalmak kaydıyla kendisine yediemin olarak teslimine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesi rica olunur. Tarih()

İCRA MÜDÜRÜ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat