İş Güvencesi Tazminatında Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Bilişim suçları ve cezaları nelerdir (TCK 243-245)?

İş Güvencesi Tazminatında Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

İş güvencesi tazminatına diğer tazminatlar da olduğu gibi, genel hükümler uygulanacaktır ve sendikal tazminatta olduğu gibi BK. madde 125 gereği bu tazminatlar da on yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Za­manaşımı süresi, işçinin bunu talep etme hakkına sahip olduğu andan itibaren başlayacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat