Gözaltı Süresine İtiraz

T.C
…………………………..2 . SULH CEZA MAHKEMESİ’NE
Soruşturma No : 2012/………
Müvekkilim :………….. Sadık ve Besi oğlu 01.01.1979 Sirvan doğumlu Siirt Sirvan Beyaz köyü nüfusuna kayıtlı Sokak No: 1 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde ikamet eder.
Konu : Müvekkilimin ruhsatsız tabanca bulundurmak ve suçluyu kayırmak iddiaları ile göz altına alınması ve göz altının hukuka aykırı olduğuna dair gerekçelerimizin sunulması.
Açıklama :
17.08.2012 günü Yeni Mahalle Sok. No : 23 Daire : 2 adresinde müşteki Z’nin evinin kurşunlanmış ve kendisinin tehdit edilmiş olması sonucunda korkarak evin ikinci katından atlayıp ayağını kırmasına sebep olan şüpheli Y 22:30 sularında müvekkilimin işyerinde yakalanmıştır.
Şüpheli Y’nin müvekkilim işyerinde olduğunu ihbar eden kişinin kimliğini gizlemesi ,herhangi bir detaya yer vermemesi arama için gerekli olan makul şüphenin oluşmadığının ve aramanın ancak makul şüphenin olduğu durumlarda yapılabileceğinin(CMK m 116) bilinmesine üzerine yapılan bu aramanın makul şüphe olmadan gerçekleştirildiği söylenilebilir.
Diğer taraftan kolluğun gece vakti müvekkilim iş yerinde yapmış olduğu bu arama bir hakim ya da Cumhuriyet Savcısının yazılı bir emri ile olmamıştır.Bu yüzden CMK m.119 maddesi gereğince usulüne uygun olarak gerçekleştirilmeyen bu arama hukuka aykırılık teşkil eder.Somut olayda CMK m.118/2 de belirtilen suç üstü ve gecikmesinde sakınca bulunan bir hal de mevcut olmadığından gece kolluk tarafından yapılan bu arama yine hukuka aykırıdır.(CMK m.118 /1 )
Müvekkilimin ifadesinde belirtmiş olduğu gibi arama yapılmadan yaklaşık 2 saat önce yani 20:30 sularında şüpheli Y müvekkilimin ofisine gelip bir telefon satmak istemiş fakat müvekkilimin maddi yetersizliği sebebi ile telefonu alamayacağını beyan etmesi üzerine iş yerinin arka bölmesinde suç işlediğini ve arandığını bilmediği tanıdığı Y ile oturup çekirdek yemiş,sohbet etmişlerdir.
Daha sonra İş yerine gelen arama izni olmayan polisler gece vakti müvekkilim iş yerinden arandğını bilmediği tanıdığı Y’yi tutuklayıp götürmüşlerdir. Bir zaman sonra arama izni olmayan polisler yine gelip gece vakti müvekkilimin ofisini aramış ve müvekkilime isnad edilen ruhsatsız silah bulundurmak suçuna konu olan silahı masanın üzerinde bir poşete sarılı bir halde bulmuşlar ve el koymuşlardır.Daha sonra müvekkilimi de tutuklayıp gözaltına almışlardır.
Yüklenen suçun ancak ve ancak hukuka uygun olarak elde edilmiş delil ile ispatının mümkün olduğu (CMK m.217/2) ,hukuka açıkca aykırı bir şekilde elde edilmiş olan bu delilin reddolunması gerektiği (CMK m. 206) bilinmektedir.
Bu sebep ile müvekkilime isnad edilen suç için hukuka aykırı bir şekilde elde edilen bu delil delil olarak kullanılamaz.Kaldıki usulüne uygun bir şekilde elde edilmiş bile olsa müvekkilim bu ruhsatsız silah ile hiç bir ilgisi yoktur.Olsa idi masa üzerinde bulunan bu silahı saklama gereği duyar ve daha gizli bir yere saklayabilirdi.
Ayrıca şüpheli Y’nin bu ruhsatsız silahın sahibi olabileceği ,polis geldiğinde silahtan kurtulmak için müvekkilimin işyerine bırakmış olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.Müvekkilimin silahtan habersiz olduğu silahı saklamadığından apaçık ortadadır.
Diğer taraftan müvekkilimin gözaltı süresi uzatılmıştır.Bu uzatma kararına toplu suçlarda gözaltının her defasında bir günü geçmemek üzere üç güne uzatılabileceği gerekçe olarak sunulmuştur.(CMK 9 m.1/3) Oysa bir suçun toplu suç olarak nitelendirilebilmesi için en az 3 kişinin iştirak etmiş olması (CMK m.2 k) gerekir. Bu sebep ile gözaltı süresinin uzatılması kararı da yine hukuka aykırılık teşkil eder ve uzatılan her gün evli ve iki çocuk babası müvekkilimi telafisi zor zararlara sokmaktadır.
Gözaltına alınan ,belirli bir ikametgahı olan iş sahibi müvekkilim özgürlüğünden yoksun bırakılmaktadır.Bu yoksun bırakma görülmektedir ki hukuka açık bir şekilde aykırıdır(CMK289/ 1 i). AİHS madde 5 kapsamına da giren hukuki olmayan bu yoksun bırakmaya karşı müvekkilimin salıverilmesini talep hakkı vardır.
Tutuklamanın gerçekleşmesi için CMK m.100 ve CMK m. 101 kapsamındaki şartlar gerçekleşmemiştir.Adli kontrolün neden yetersiz kalacağının bir kanıtı ya da müvekkilim tutuklanmasına neden olacak kuvvetli bir şüpheden söz etmek mümkün değildir.
Talep :
Yukarıda izah etmiş olduğumuz tüm bu gerekçeler ile evli,işyeri ve ikametgah sahibi iki çocuk babası müvekkilimin özgürlüğünün kısıtlandığı her günün kamu vicdanını sızlatacağı ,kendisi ve ailesine telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacağı açıktır.
Yapılan bu gözaltının hukuka uygun olmadığı ,müvekkilimin hak ve özgürlüklerinin ihlali olduğu ve bu nedenlerden dolayı savcılık makamının gözaltı kararının yukarıda Yüce Mahkemenize izah ettiğimiz gerekçelere istinaden derhal KALDIRILMASINI ve müvekkilimin SALIVERİLMESİNİ talep ediyoruz. 19.08.2012
Avukat :

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat