Gözaltı nedir? Gözaltı kararı kim tarafından verilir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Gözaltı nedir? Gözaltı kararı kim tarafından verilir?

Gözaltına alma tedbiri yakalamadan sonraki bir durumdur. Yakalanan kişinin suçu işlediğine dair şüphe bulunması halinde gözaltına alma kararı verilebilir. Kolluk görevlilerinin yakalama emri düzenlemesini gerektiren hale dayanarak yakalamaya başvurdukları halde, şüphe üzerine yakalama yapılmış ve cumhuriyet savcısı tarafından da gözaltı kararı verilmiş olması gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 90/5 hükmüne göre; kolluk resmi sıfatı bulunmayanlar tarafından yakalanıp kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya kendisinin yakaladığı kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi vermek ve onun emri doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür. Bu durumda CMK 91/1 hükmü gereğince kendisine bildirilen Cumhuriyet savcısı, yakalananın serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi soruşturmanın tamamlanması amacıyla yakalananın gözaltına alınmasına da karar verebilir. Kural olarak, gözaltına alma emri yazılı olarak verilir. Bir kimsenin gözaltına alınabilmesi için, bu tedbirin soruşturma yönünden gerekli ve zorunlu olması ve kişinin bu suçu işlediğine ilişkin emarelerin bulunması gereklidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat