Geri Alınma Ve Tapu İptali Ve Tescil Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Geri Alınma Ve Tapu İptali Ve Tescil Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………….

DAVACI                     : A…. (taşınmaz sahibi veya mirasçıları)

DAVALI                      : B…. (kamulaştıran veya taşınmaz kendisine devredilen idare)

KONU                          : 2942 sayılı Yasanın 23’ncü maddesi uyarınca geri alınma ve tapu iptali ve tescil istemi

AÇIKLAMALAR       :1. Davalı idare … ada … parsel sayılı … nitelikli taşınmazımı üzerinde … İnşaatı İçin… gününde kamulaştırmıştı.

2. kamulaştırma … kesinleşmiş ve kamulaştırma bedeli tarafıma … gününde davalı idarece ödenmiştir.

3. Ne var ki aradan 5 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, taşınmaz, kamulaştırma amacına uygun bir… inşaatı ve tesisi davalı idarece yapılmamış,… olarak üçüncü kişilere kiraya verilmiştir.

4. Aldığım kamulaştırma bedelini ve birikmiş Yasal faizini de ödemeye hazırım. 2942 sayılı Yasanın 23’üncü maddesi uyarınca geri alma hakkım doğmuştur. Davamı süresinde açmış bulunuyorum.

5. Başvuruma rağmen davalı idare taşınmazımı iade etmemiştim. Dava açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                 :1. Kamulaştırma işlemi ve belgeleri, 2. Tapu kayıtları, 3. Delil tespiti dosyası, 4. Keşif ve bilirkişi incelemesi, 5. Sair Yasal her türlü delail

HUKUKİ NEDEN     : 2942 SY. 23. maddesi ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM   : Kamulaştırma amacına uygun tahsisi yapılmayan … ada … parsel sayılı taşınmazın 2942 sayılı Yasanın 23’üncü maddesi uyarınca davalı idareden geri alınmasına, davalı üzerindeki tapu kaydının iptali ile adıma tapuya yeniden tesciline, masrafların davalı idareden alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı    .A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat