GECİKMİŞ İTİRAZ DİLEKÇESİ

TCK m. 136 nedir?

GECİKMİŞ İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO           :
DAVACI BORÇLU            :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI ALACAKLI         :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Gecikmiş İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Alacaklı tarafından ………… İcra Müdürlüğünün ……../… esas sayılı dosyası ile müvekkil hakkında icra takibi yapılmıştır.
  2. Ödeme emri …/…/… tarihinde müvekkilin yatmakta olduğu ……..Hastanesinin Beyin Cerrahisi Bölümünde tebliğ edilmiştir. O tarihte ağır olan hastalığı nedeni ile yataktan kalkacak durumda olmadığından, borca süresinde itiraz edememiştir.
  3. ………. Hastanesinden almış olduğumuz …/…/… tarih ve … sayılı Sağlık Kurulu Raporu ektedir. Bu durumda bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Sağlık Kurulu raporu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 65 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, belirtmiş olduğum mazeretimizin uygun görülerek gecikmiş itiraz istemimizin kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten  arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat