Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı ile İlgili İade Alınmasına İlişkin Dilekçe Örneği (GVK 252 Sayılı Genel Tebliğ)

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                          

/İSTANBUL

                                Daireniz  T.C.Sicil  numaralı  Gelir  Vergisi  mükellefiyim.

 

                               Sahibi bulunduğum  ………………………………………………….İstanbul                                                                      Adresindeki işyeri olarak kiraya verdiğim Gayrimenkul’den elde ettiğim gelirlere ilişkin …. yılına ait Gelir Vergisi Beyannamelerimi süresi içinde dairenize verdim.

 

…….. Yılına ait Gelir Vergisi Beyannamelerinde de görüleceği üzere Tevkif suretiyle kesilen vergilerden dolayı iade doğmaktadır.

 

Aşağıdaki bilgiler doğrultusunda ; …………. YTL’ nin  …………. Bankası ……….. Şubesi

 ……….. hesabıma nakit olarak iade edilmesini  252 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği yapılmasını arz ederim.      …./…/…                                                                                                                     

 

 

Saygılarımla,                                                                                

 

ADRES:

 

 

EK: 

  • Kesinti listesi,                                                              
  • Kira Kontratı
  • Damga Vergisi Makbuzu
  • …Yılı  GV Beyanname sureti

                                                                                                             

                                                                                                               

 

 

Kiracının Unvanı            : ……………………………..TİC.LTD.ŞTİ

Vergi Dairesi ve Hesap No:  ………… Vergi Dairesi / ………..

 

 

………. Yılı Beyanı:

 

Elde edilen Gayri safi Kira geliri       : ………….. YTL

Götürü Gider                                       :   …………. YTL

Gelir Vergisi Matrahı                         :……………..YTL

Hesaplanan Gelir Vergisi                   : …………….YTL

Kesilen Gelir Vergisi                           :  ……………YTL

İade edilecek Gelir Vergisi                 :  ………….. YTL

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat