FATURA İTİRAZIN İPTALİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

Suçlunun Birden Fazla Olması Durumunda Cezalandırma

FATURA İTİRAZIN İPTALİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :…….. Asliye Ticaret Mahkemesinin …….. Esas- ……. Karar nolu, …….. tarihli kararı.
AÇIKLAMALAR     :
  • Davacı, …… İcra Müdürlüğünün ……….. Esas sayılı dosyası ile haksız şekilde başlattığı ilamsız icra takibi, müvekkilin itirazı üzerine takip durmuştur. Takibe konu fatura müvekkile tebliğ edilmiş ve herhangi bir ticari ilişkiye dayanmayan faturaya ……… tarih ve …. yevmiye numarasıyla ……. Noterliğinden itiraz edilmiştir. Müvekkil ile davacı arasında ticari bir ilişki yoktur. Faturada belirtilen malları almadıkları gibi fatura ve irsaliyedeki imzalar da kendisine ait değildir.
  • Yapılan incelemelerde davacının işletme hesabı defterinde dava konusu faturanın kaydı tespit etmiştir. Davalı müvekkilce faturaya süresi içinde itiraz edilmiş ve kabul edilmemiştir. Ayrıca fatura ve irsaliye üzerindeki imzalara da itiraz edilmiştir. Bu sebeple davacı tarafından yapılan takibin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.
  • Davaya konu fatura aslı üzerinde yapılan incelemede; faturada üst tarafta bir adet imza görüldüğü, bu imza ile müvekkile ait mukayese imzalar arasında bir grafolojik ilişki görülmediği, davalının imza örnekleri ile benzer şekilde herhangi bir imza saptanamadığı belirlenmiştir.
  • Davacı yanın defterleri ve sevk irsaliyesinin karbon suretinde yapılan imza incelemesi davanın kabulü için yeterli değildir. Dolayısıyla davacı yan davasını ispatlayabilmiş sayılmadığından davanın kabulü müvekkili bir ticari ilişki içine dahil ederek olmayan bir borcun altına sokmakta olup mağdur edilmektedir.

TALEP SONUCU               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkemece verilen hükmün kaldırılması suretiyle davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

                                     DAVALI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat