Evlilik Dışı Doğan Çocuk Velayet Dava Dilekçesi

Evlilik Dışı Doğan Çocuk Velayet Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :Çocuğun velayetinin annesi davacıya verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkilim ile davalının … tarihinde çocukları dünyaya gelmiştir. Velayeti talep edilen küçük, davacı müvekkilin nüfus kütüğüne kayıtlıdır.

2. Askıda olan velayetin hükme bağlanması ve velayetin davacı anneye verilmesini Sayın Mahkemeden talep etmek gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/326, 337, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 : Davanın kabulü ile çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesi, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat