EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ TALEBİ – 1

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   : Evlenmeye İzin Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin oğlu ……., 16 yaşını doldurmuştur. ………. Caddesinde ………. İletişim olarak cep telefonu bayiliği yapmaktadır. Komşularının kızı ile yaklaşık … yıldan beri nişanlı bulunmaktadır. ………. nişanlısı ile nişanlı olmaları ve komşu olmaları nedeni ile sık sık bir araya gelmektedirler.
  2. Bir süre önce ……….. nişanlısının hamile olduğunu öğrenilmiştir. ………’nın nişanlısı ile evlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 124/2 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle 16 yaşını doldurmuş olan müvekkilin oğlu  …’nin nişanlısı … ile evlenmelerine izin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

                                                                             Davacı Vekili

                                                              Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat