EVLENMENİN FESHİ – AKIL HASTALIĞI

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

EVLENMENİN FESHİ – AKIL HASTALIĞI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Evlenmenin Feshi (Butlan Sebebi İle) Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim davalı ile görüşücü usulü ile evlenmiştir. Taraflar evlenme öncesinde birbirlerini görme ve tanıma imkânı bulamamışlardır.
  2. Evlendikten sonra eşinin garip davranışları olduğunu görmüş ilk önce bunları utangaçlığına yorumlamış bir süre sonra bu davranışların devam etmesi üzerine davalıyı doktora götürmüştür.
  3. Yapılan muayene sonunda davalının şizofren belirlenmiştir.Müvekkilim eşinin akıl hastası olduğunu bu şekilde öğrenmiştir. Bu konu ile ilgili belgeler ektedir.
  4. Davalı kendisini savunacak durumda olmadığından öncelikle mahkemenizden davalıya kanuni bir temsilci tayin edilmesini ve bu kişinin katılımı ile davanın görülmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 145/3 İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile butlan nedeni ile evlenmenin feshine ve nüfusa tesciline,  karar verilmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat