Evlenmek İsteyen Bayan Kıdem Tazminatını Nasıl Alır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Evlenmek İsteyen Bayan Kıdem Tazminatını Nasıl Alır?

Çalışanlar arasında nikah tazminatı olarak da bilinen evlilik nedeniyle iş akdi feshi, 4857 sayılı İş kanunun 120. maddesinin yollamasıyla yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde belirtilen, “bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı” hükme bağlanmıştır. Bu hak sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunun 24 ve 25. maddesinde yazılı nedenleri incelediğimizde evlilik nedeni ile iş akdi feshi ile ilgili somut bilgilere ulaşamıyoruz.Bundan Dolayı da 4857 sayılı Kanunun 17.Maddesinde yazılı ihbar önellerini de uygulamaya yer verilmeyeceğini açıkca görmüş oluyoruz.

Bu hüküm Türkiye’de aile birliği kurumunun korunması amacıyla getirilmiştir. Çalışma hayatını, evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceğine karar veren kadına tanınmış olan çok önemli olanaklardan biridir. Peki, bu hakkı olan bayan işçilerin izleyeceği en güvenli yol hangisidir? Öncelikle tavsiyemiz, işverene hitaben yazılmış olan evlilik nedeniyle iş akdi feshini içeren bir dilekçe ile notere giderek yanında evlilik cüzdanın tarihini içeren belgesi eklenerek, işverene noter kanalı ile gönderilmesidir. Bu şekilde yapılan fesihte, işveren, “işçi bana dilekçe vermedi” veya “işçinin evlendiğini nerden bileyim?” gibi bahanelere sığınamaz. Fesih ihtarı işverene ulaştığı tarihte, bayan işçi kıdem tazminatı hakkını elde eder. İşveren, kıdem tazminatını hak etmiş olan bayan işçiye, bu tazminatı peşin olarak tamamını ödemek zorundadır. Noter tebliğine rağmen kıdem tazminatını ödemeyen işveren karşısında bayan işçi derhal İş Mahkemesine giderek alacak davası açmalıdır. Kötü niyetle kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere, tazminatın yanında dava masrafları ve avukatlık ücreti ödemesi ayrıca çıkmaktadır. Ayrıca işverene, bayan işçinin tazminatı hak ettiği tarihten itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte ödeme çıkacaktır. Bu sebeple işverenlerin, ödeme konusunda bayan işçilerle yazılı olarak anlaşması daha çok önerilmektedir.

Evlilik nedeniyle iş akdini sora erdiren bayan işçi, işverene ihbar öneli vermek zorunda değildir. Yani bayan işçi, ben evlilik nedeniyle işten ayrılıyorum dediği ve evlilik cüzdanı ile dilekçeyi verdiği takdirde işverenin yanında 15 gün veya 1-2 ay gibi çalışma zorunluluğu da yoktur. İhbar zorunluluğu olmaması nedeniyle de bayan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Kadın işçinin, bu hakkı elde etmesi için düğün, eğlence veya değişik törenler yapmak zorunda değildir. Önemli olan resmi nikah günüdür. Bayan işçinin resmi nikah tarihinden itibaren bu süre işlemektedir. İşyerinden evlilik için izine ayrılan ve tekrar işe dönmeyen bayan işçinin, işe dönemeyip devamsızlık yapması durumunda bayan işçinin iş akdini evlilik nedeniyle feshettiği anlaşılmaktadır.

Gelelim en önemli konu olan, evlilik nedeniyle fesihten sonra bayan işçi başka işe girip çalışabilir mi? sorusuna. Bayan işçi evlilik nedeniyle işten ayrılırsa daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybetmez. Çalışma hayatının kısıtlanamayacağı ve çalışma özgürlüğünün anayasal güvence altına alındığı ülkemizde, emeklilik nedeniyle fesihte olduğu gibi evlilik feshinde de bayan işçi, daha sonraki zamanlarda çalışabilir. Ayrıca evlilik nedeniyle iş akdini fesheden bayan işçi, işsizlik sigortasından da yararlanamaz.

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :İşçinin adı ve soyadı………………….

TC KİMLİK NUMARASI :İşçinin TC No…………………………

ADRES :İşçinin Adresi…………………………

MUHATAP :İş yeri………………………………..

ADRES :İş yeri adresi…………………………

KONU : ../../…. Tarihinde gerçekleştirmiş olduğum evliliğim nedeniyle iş akdimin feshi ve 1475 S. K. m. 14 gereğince kıdem tazminatın ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : 1-) Ben… …, … sigorta sicil numarası ile işyeriniz … Fabrikası’nda ../../…. Tarihi ile ../../…. Tarihleri arasında çalışmıştım. Çalışmam devam ederken ../../…. Tarihinde ise evlendim.

2-) Yapmış olduğum evlilik sonrasında mesaili olarak çalışmakta olduğum işimin aile hayatımı etkilemesiyle zor bir sürece girdim. İşyeri çalışma sürelerinin aile yaşantısıma uymaması nedeniyle işyerinizde çalışmaya devam edebilmeme artık imkan kalmamıştır.

3-) Gerçekleştirmiş olduğum evliliğimin aile yaşantıma olumsuz etkisinden ötürü ve yine yasal hakkımı kullanarak iş akdimin feshini ihtaren bildirir; 1475 S. K. m. 14 gereğince iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağının tarafıma ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. …/ …/ …

İHTAR EDEN SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim. …/ …/ …

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat