Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                         :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
 

  1. KONUSU :Evladedinme sözleşmesinin iptali istemidir.

 
OLAYLAR                       :
1-müvekkilim davalıyı ………..Sulh Hukuk Mahkemesinin ………tarih …….Esas ve ……..Karar sayılı kararı ve …………..Noterliğinin ……Tarih ve ………Yevmiye numaralı evlat edinme sözleşmesi ile evlat edinmiştir.
2-(niye sözleşmenin feshinin istendiği)
3-
4-Açıklanan sebepler nedeniyle müvekkilimin evlatlığı ile birlikte yaşaması ve onun evlatlığı kalması mümkün olmadığından iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :H.U.M.K.,T.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Nüfus kayıtları,………..Sulh Hukuk Mahkemesinin ………Esas ve ……..Karar sayılı  kararı,Evlat edinme sözleşmesi Tanık beyanı…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;
1-Evlat edinme sözleşmesinin iptaline,
2-Davalının müvekkilin evlatlığından çıkartılmasına
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-Nüfus kayıtları
2-Tebliğ zarfı ve pulu
3-Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat