EVLAT EDİNME DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EVLAT EDİNME DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Evlat Edinme Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerim …/…/… tarihinde evlenmişler ve bu evlilikten çocukları olmamıştır. Mutlu bir evlilikleri bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal durumları çok iyidir. Bir çocuğun ihtiyaç duyacağı her şeyi temin edebilecek durumdadırlar. Her ikisi de 30 yaşını tamamlamış olup birlikte evlat edinmek istemektedirler.
  2. Evlat edinmek istedikleri küçük ise, henüz … yaşındadır. Bir yıldan fazla bir süredir müvekkillerim tarafından bakılmaktadır. Müvekkillerim kendisini benimsemişlerdir. Küçük de müvekkillerimi benimsemiş durumdadır.
  3. Müvekkillerim ile evlat edinecekleri çocuk arasında 18 yaştan daha fazla yaş farkı vardır. Küçüğün anne ve babasının de bu evlat edinmeye rızaları bulunmaktadır.

DELİLLER                           :  Nüfus aile kayıt tablosu ve her tür kanıt.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Medeni Kanunu md. 305-320 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ve duruşma sırasında belirecek durumlar karşısında müvekkillerimin küçük ….’yı evlat edinmelerine ve verilen karar kesinleştiğinde kararın nüfusa tesciline karar verilmesini vekil edenler adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat