Etkin Pişmanlık Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Etkin Pişmanlık Nedir? Nasıl Uygulanır?

Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)

İcra hareketleri tamamlanmış, hatta netice dahi gerçekleşmiştir. Genel kısımda düzenlen­mediğinden yalnızca özel kısımda izin verilen suçlar açısından uygulama alanı bulabilir (Oysa gönüllü vazgeçme Kanun’un genel kısmında dü­zenlendiğinden bütün suçlar bakımından geçerlidir). Örneğin; (TCK m. 93-110-168-221-254-293 vb.) kanun, cezada indirim yapmış olabileceği gibi 184/5 veya 230/5. maddelerinde olduğu gibi tüm sonuçlarıyla cezayı kaldırmış da olabilir.

5237 sayılı Kanun sisteminde etkin pişman­lık, sadece suç tamamlandıktan sonra belli suç­lar bağlamında cezayı kaldıran veya cezada in- dirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep olarak kabul edilmiştir.

O hâlde etkin pişmanlık, gönüllü vazgeçme­nin tamamlanmış suçlardaki görünüm şekli ola­rak nitelendirilebilecektir.

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME İLE ETKİN PİŞMANLIK ARASINDAKİ FARKLAR

GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEETKİN PİŞMANLIK
Cezayı kaldıran şahsi sebeptir.Cezayı kaldıran veya ce­zada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep­tir.
Kanun’un genel kısmın­da düzenlendiğinden, örtüştüğü bütün suç tip­leri için uygulama alanı bulur.Genel kısımda düzen­lenmemiş, yalnızca özel hükümlerde bazı suçlar için kabul edilmiştir. Bu nedenle uygulanabile­ceğinin ilgili suç tipinde açıkça gösterilmiş olma­sı gerekir.
Netice gerçekleşmeden, suç tamamlanmadan önceki aşama içindir (Teşebbüs aşaması).Netice tamamlandıktan, suç meydana geldikten sonraki aşama için söz konusu olur.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat