El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır? nereye verilir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır? nereye verilir?

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği aşağıdadır. Savcılıkça el konulan eşyanın iadesi dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. El konulan eşya dilekçesini kendi durumunuza uyarlamak suretiyle hazırlayarak teslim ediniz.

El konulan eşyanın iadesi nereden ve nasıl talep edilir? El konulan eşyanın iadesi sulh ceza hakimliğinden talep edilir.

…. Sulh Ceza Hakimliğine

Dosya No            : 2019/… D.İş

İtiraz eden         :

Konu                   :  El konulan eşyanın iadesi talebi ve el koyma işlemine itiraz.

Açıklamalar      :

… Cumhuriyet Savcılığınca (ya da … Sulh Ceza Hakimliği) … tarihinde verilen arama ve el koyma kararına istinaden arama işlemi yapılmış ve evde (ya da işyerinde-arabada) bazı eşyalara el konulmuştur.

Arama ve El koyma kararı açıkça hukuka aykırı olduğundan dolayı karara ayrıca itiraz edilmiştir.

Şöyle ki;

Adli Arama ve Önleme Arama Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre:

“Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.”

Somut olayda kolluk görevlileri tarafından yapılan aramada bazı eşyalara el konulmuştur.

El konulan eşyalar şu şekildedir;

(Bu bölüme el konulan eşyalarınızın listesini yazınız)

Delil olduğu gerekçesiyle el konulan eşyaların tamamı yasal olarak piyasada bulunmaktadır.

Elkoyma, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırması nedeniyle ilk olarak Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen genel sınırlandırma koşullarına tâbidir.

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

CMK’ya elkoyma şartları: “şüphe bulunması”, “elkonulacak bir eşyanın bulunması” ve “hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması”dır.

Soruşturmaya başlanabilmesi için gerekli olan basit şüphe, elkoyma için yeterli değildir

Kolluk tarafından Kanuna ve Yönetmelik’e açıkça aykırı biçimde suç delili olmayan eşyalara elkonulduğu için bu işleme itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

Netice ve Talep               :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle el koyma işleminin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, CMK 131. maddesi gereğince  el konulan eşyanın iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Talepte bulunan (ad-soyad-imza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat