El Konulan Aracın Yediemin Olarak Teslimi İstemi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

El Konulan Aracın Yediemin Olarak Teslimi İstemi

….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

MÜDAHİL OLMA İSTEĞİ VE

EL KONULAN ARACIN İADESİNİ

İSTEYEN                                             : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                                  : Av. (Ad, Soyad, TC, Adres)

SANIKLAR                                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                             (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                             (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                             (Ad, Soyad, TC, Adres)

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimizin sahibi bulunduğu …. Plakalı araca ve ruhsatına, işbu davaya konu ihtilat nedeniyle …. Sulh Ceza Mahkemesi’nin  …../…… sayılı kararı ile el konulmuş, trafik kaydına da devir ve temlik edilemez şerhi konulmuştur.

2- Ruhsattan da anlaşılacağı üzere, işbu araç müvekkilimiz üzerine kayıtlı olup, meydana gelen el koyma nedeniyle müvekkilim açısından mağduriyet söz konusu olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, müdahillik talebimizin kabulü ile, yaşanan mağduriyetin daha büyük boyutlara gelmesini engellemek için, … plakalı, …. Model özel otomobilin satılamaz/devredilemez şerhini hükmüm kesinleşinceye kadar duruşma günü beklenmeksizin müvekkilime yediemin sıfatıyla teslim edilmesi yönğnde karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

(Tarih)

MÜDAHİL OLMAK İSTEYEN VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat