EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :El Atmanın Önlenmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin ……….ili, ………. ilçesi, … Köyü, ……. ada, …….parsel sayılı taşınmazı tapu kayıtlı olmadığı için noter senedi ile satın almış ve üzerine deprem konutu yaptırmıştır. Kadastro çalışmaları esnasında müvekkilim yurt dışında bulunduğundan söz konusu taşınmaz davalı adına tescil edilmiştir.
  2. Müvekkilim tarafından, ……….(..). Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasında taşınmaz müvekkilim adına tescil edilmiştir. Bu davanın devamı esnasında davalı müvekkilimin taşınmazının bir kısmını da içine alacak şekilde kendi taşınmazı üzerinde inşaat çalışması başlatmıştır. Müvekkilime ait taşınmazın ……. metrekarelik bölümüne haksız olarak el atmıştır. Haksız el atmanın önlenmesi ve binanın yıkılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. 683/2 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilime ait taşınmazın …. metre karelik kısmına vaki el atmanın önlenmesine, binanın yıkılarak taşınmazın müvekkilime teslimine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat