Ecrimisil Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Ecrimisil  talebidir.
(Değeri       …….  TL.dir)
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilim …. ili …..ilçesi …..mevkii …..ada ……pafta …….parsel de kayıtlı taşınmazın malikidir.
2-Müvekkilim bazı şahsi sebeplerden dolayı uzun süredir ilgilenemediği taşınmaza davalının tecavüz ettiğini öğrenmiştir.
3-Bunun üzerine müvekkilim davalı aleyhine …………Hukuk Mahkemesinin ……….Esas sayılı davası ile el atmanın önlenmesi için dava açmış ve bu dava ……….tarih ve ………..Karar sayılı kararla müvekkil lehine sonuçlanmış ve davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmiştir.
4-Davalı karardan sonra taşınmaza olan müdahalesine son verdiği halde ……………. TL.ecrimisil talebini kabul etmemektedir. Açıklanan sebeplerle işbu davanın açılarak   ……… yılı için  ………… TL. ……… yılı için  ………… TL. ……… yılı için  ………… TL. ……… yılı için  ………… TL. ……… yılı için  ………… TL. olmak üzere toplam  ………… TL. ecrimisili talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,T.B.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Tapu kaydı,………..Hukuk Mahkemesinin …..Esas ve ……Karar sayılı dosyası ,Keşif ve bilirkişi incelemesi tanık,ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;birikmiş……………..TL. ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte tahsiline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat