DURUŞMA DAVETİYESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DURUŞMA DAVETİYESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/38811
K. 2017/8922
T. 13.9.2017

* MÜŞTEKİYE ÇIKARILAN DURUŞMA DAVETİYESİNDE UZLAŞMA ŞERHİNE YER VERİLMEMESİ YANLIŞ ADRESE GÖNDERİLDİĞİNDEN İADE EDİLDİĞİ ( Tebliğ İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından Sanığın Mernis Adresine Uzlaşma Şerhli Davetiye Çıkarılması İçin Talimat Yazılması Gerekirse Adres Araştırması Yapılarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Belirlenmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumun Tespit Edilmesi Gerektiği )

* DURUŞMA DAVETİYESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Müştekiye Çıkarılan Duruşma Davetiyelerinde Uzlaşmaya Dair Şerhe Yer Verilmediği ve Tebliğ Evrakının Yanlış Adrese Gönderilmesinden Bahisle İade Edildiği/Sanığın Mernis Adresine Uzlaşma Şerhli Davetiye Çıkarılması İçin Talimat Yazılması Gerekirse Adres Araştırması Yapılarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Belirlenmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumun Tespit Edileceği )

* KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Müştekiye Çıkarılan Duruşma Davetiyelerinde Uzlaşmaya Dair Şerhe Yer Verilmediği ve Tebliğ Evrakının Yanlış Adrese Gönderilmesinden Bahisle İade Edildiği/Tebliğ İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından Sanığın Mernis Adresine Uzlaşma Şerhli Davetiye Çıkarılması İçin Talimat Yazılması Gerekirse Adres Araştırması Yapılarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Belirlenmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumun Tespit Edileceği )
5271/m.253,254

ÖZET : Bozma ilamı üzerine yapılan yargılamada sanığın, uzlaşmayı kabul ettiği, müştekiye çıkarılan duruşma davetiyelerinde ise uzlaşmaya dair şerhe yer verilmediği gibi mernis adresine çıkarılan tebliğ evrakında sanığın mernis adresinin ilçe ve il kısmında Marmaris/Muğla yazılması gerekirken, Merkez/Şanlıurfa yazıldığı ve tebliğ evrakının böyle bir adres olmadığınından bahisle iade edildiği, dolayısıyla tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığının anlaşılması karşısında, sanığın mernis adresine uzlaşma şerhli davetiye çıkarılması için talimat yazılması, sonucuna göre de gerekirse müşteki hakkında adres araştırması yapılarak uzlaşma hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumun tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması, hatalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun suç tarihinde, CMK’nın 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaşmaya tabi olduğu, Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 06/05/2013 tarih, 2012/16875 Esas, 2013/13074 Sayılı kararıyla, taraflara uzlaşma teklif edilerek sanığın hukuki durumunun tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle, Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 13/04/2010 tarih, 2009/535 esas, 2010/239 Sayılı kararında sanığın, müştekiye yönelik konut dokunulmazlığının ihlali eylemine dair verilen hükmün bozulmasına karar verildiği, bozma ilamı üzerine yapılan yargılamada sanığın, uzlaşmayı kabul ettiği, müştekiye çıkarılan duruşma davetiyelerinde ise uzlaşmaya dair şerhe yer verilmediği gibi mernis adresine çıkarılan tebliğ evrakında sanığın mernis adresinin ilçe ve il kısmında Marmaris/Muğla yazılması gerekirken, Merkez/Şanlıurfa yazıldığı ve tebliğ evrakının böyle bir adres olmadığınından bahisle iade edildiği, dolayısıyla tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığının anlaşılması karşısında, sanığın mernis adresine uzlaşma şerhli davetiye çıkarılması için talimat yazılması, sonucuna göre de gerekirse müşteki hakkında adres araştırması yapılarak uzlaşma hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumun tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat