DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ – 1

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACILAR                      : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dosyanın Görevli veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizde açmış olduğumuz …../… Esas sayılı evlat edinme davasında mahkemeniz görevsizlik kararı vermiş ve görevli mahkemenin ………..Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatı İle) olduğuna karar vermiştir. Verilen karar taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.
  2. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20. maddesi hükmü gereğince dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için gereğinin yapılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat