DOSYADAN FOTOKOPİ VERİLMESİ TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DOSYADAN FOTOKOPİ VERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasıyla görülmekte olan davada Birlik Sigorta AŞ. vekiliyiz. Dosyayı takip etmek üzere müvekkilimizden yeni aldığımızdan, dosyanın bir suretine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu nedenle dosyanın bir suretinin, yanımda çalışan …………. ……………’ye verilmek suretiyle, tarafımıza gönderilmesini bilvekale talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ
Av.

 

EKLER  : Vekaletname ve Yetki belgesi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat