Dosya Birleştirme Kararı

T.C.

…..

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık No                           : …./….                                                                     …/…/…

Birleştirme No                      : …/….

BİRLEŞTİRME KARARI

Davacı                                               : K.H.

Maktul                                               :

Mağdur                                             :

İhbarda Bulunan                             :

Müşteki                                             :

Vekili                                                 :

Şüpheli                                              :

Müdafii                                             :

Şikayetin Yapıldığı Tarih                :

Suç                                                     :

Sevk Maddeleri                                :

Suçun İşlendiği Yer ve Tarih          :

 

                                

                                 Hazırlık evrakı incelendi;

                                 Cumhuriyet Başsavcılığımızın …/… Hz. ve …/… Hz. sayılı dosyaları üzerinden yapılan inceleme sonucunda;

                                 Her iki hazırlık evrakının müşteki ….., olay günü  yolda giderken şüpheli ile karşılaştığında, şüphelinin kendisine adli emanetin …/… sırasında kayıtlı ruhsatsız av tüfeğini doğrultulmak suretiyle, “Seni de kocarı da öldüreceğim” şeklinde tehdit edilmesi olayına ilişkin olduğu, …/… hazırlık evrakının müştekinin Jandarma’ya, …./… sayılı hazırlık evrakının …. Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu müracaatı üzerine tanzim edildiği, bu ikinci evrakının sehven kayda alındığı, hazırlık evrakları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla;

                                 Her iki hazırlık evrakının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 9. vd maddeleri uyarınca birleştirilmesine,

                                 …/… Hz. sayılı evrakın kaydının kapatılarak, işlemlerin …/…Hz. sayılı evrak üzerinden yürütülmesine karar verildi. …./…/….

                                                                                                         Cumhuriyet Savcısı

 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat