DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ

 

1- Taraflar

….. adresinde yerleşik ….. (Yüklenici) ile, ….. adresinde yerleşik ….. (Müşteri) ile aşağıda belirtilen, Doğalgaz Dönüşüm (İş)’in yapılmasıdır.

2- Yapılacak İşlerin Kapsamı

–    Bina doğalgaz ana kolon tesisatı.

–    Daire içi Doğalgaz tesisatı.

–    Yakıcı cihazların tesisata bağlanması.

–    Cihazların baca bağlantısının yapılması.

–    Mevcut gazlı tesisat üzerinde tadilat yapılması.

3- Ücret

Müşteri, bu iç tesisat proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri karşılığında oluşan bedeli …..-TL’sı peşin ve artı … taksitle olmak üzere toplam ….. (…..-TL)( ödemeyi taahhüt eder.

Poliçe Sözleşme Bedeli (Kombi, Soba, Kazan, Şofben ve benzerleri hariç) ….. GAZ yetkililerinin yapmış olduğu kontrol sonucunda gaz açmaya engel bir durumun ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak cezai uygulamalarda; tesisat kontrol randevu saatinde evde bulunmama gibi Müşteri’den kaynaklanan durumlardan Müşteri sorumludur.l

4- İşin Süresi

Başlangıç Tarihi     :           .. / .. / ….

Bitiş Tarihi :           .. / .. / ….

5- Diğer Konular

Yüklenici ve onun tarafından çalıştırılan mühendis ve ustaların …… GAZ katında yeterlilik sahibi olduğunu beyan ederiz.

–    Tesisatın yapımında kullanılacak tüm malzeme, ekipman ve yakıcı cihazların ……. teknik şartnamelerine uygun standartlarda olacağını taahhüt ederiz.

–    Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

–    Yapılan tesisat ……. yıl boyunca Yüklenici’nin garantisi altındadır.

Dikkat ……….’ın gaz açma işlemini yapmasından sonra, tesisat üzerinde …… GAZ onayı alınmadan yapılacak her türlü tadilat can ve mal güvenliğiniz açısından riskli olup ayrıca gazınızın süresiz olarak kesilmesine sebep olacaktır.

6- Doğalgaza Dönüşüm Sırasında Sorumluluklar ve işlem Sırası

Müşteri tarafından……GAZ’ne abonelik işleminin yapılması.

Bina önünde servis kutusu yok ise ……GAZ tarafından servis kutusu konulması.

Müşteri Yüklenici ile Doğalgaz Dönüşüm Sözleşmesi imzalaması.

Yüklenici tarafından Müşteri’nin tesisatına ait projenin ilgili …. GAZ teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanarak ……. GAZ’a teslim edilmesi.

….. GAZ tarafından projenin onaylanması.

Yüklenici tarafından Müşteri’ye ait doğalgaz tesisatının ilgili ….. GAZ teknik şartnamesine uygun olarak yapılması.

7-  Müşteri tarafından ……..GAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi’nin imzalanması.

8-  Yüklenici tarafından ….. GAZ’dan tesisat kontrol randevusunun alınması.

9-  ….. GAZ yetkilileri, Yüklenici yetkili mühendisi ve ustası ile Müşteri aynı anda bulunduğu randevu günü/saatinde ….. GAZ tarafından tesisatın kontrolü ve gaz açma işleminin yapılması.

10-            Yüklenici, bu Sözleşme’nin imzalandığı tarih itibarı ile başlayan Doğalgaz Paket Poliçesi’nin yaptırır.

Yüklenici                                                      Müşteri

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat