Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Disiplin Hapsi Nedir?

Disiplin hapsi:

Disiplin hapsini 5271 sayılı CMK, 2.maddesinde tanımlamıştır. Buna göre disiplin hapsi, kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırıma çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanmayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilemeyen hapsi ifade eder. Bu maddede, disiplin hapsinin düzeni korumak amacıyla verilebileceği belirlendikten sonra bu yaptırım türünün özellikleri sayılmıştır. Kanaatimizce bu özellikler arasında, uzlaşmaya tabi olmama özelliği unutulmuştur.

Bu madde düzenlemesine göre disiplin hapsinin özellikleri şunlardır:

  • Disiplin hapsi, TCK 50.maddesi uyarınca paraya veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilemez.
  • Disiplin hapsinin süresi, 3 aydan az da olsa, TCK’nın 75.maddesi gereğince ön ödemeye tabii değildir.
  • Verilen disiplin hapisleri, daha sonra işlenen bir suç için tekerrüre esas alınamaz.
  • Disiplin hapsi kaç gün olarak hükmedilmişse, o süre kadar çektirilerek infaz edilir. Disiplin hapsi verilen bir mahkum hakkında, şartla salıverilme hükümleri uygulanmaz.
  • Disiplin hapsini gerektiren suçlar şikayete tabii olmalarına karşın haklarında uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
  • Disiplin hapisleri, hiçbir şekilde ertelenemezler.
  • Disiplin hapisleri, adli sicil kayıtlarına geçirilmez.
  • İcra İflas Kanununa göre verilen disiplin hapsi, ancak borcun ödenmesi durumunda düşer.

5358 sayılı kanunla değişik İcra İflas Kanununa göre disiplin hapsini gerektiren eylemler şunlardır:

  • Mal beyanında bulunmamak (İİK 337.md.)
  • Mal beyanından sonra kazanılan malları ve gelirindeki artışı bildirmemek (İİK md.)
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat