DİLEKÇEDE BELİRTİLEN DELİLLERİN TOPLANMASI TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DİLEKÇEDE BELİRTİLEN DELİLLERİN TOPLANMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dilekçede Belirtilen Delillerin Toplanmasından İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

Dava dilekçemizin deliller bölümünde belirtmiş olduğumuz delillerden;

a- …………(…). Bölge Tapu sicil Müdürlüğünde kayıtlı ………..ada …. parsele ait tapu kaydının ve akit tablolarının istenmesini;

b- ………… Belediyesi İmar Müdürlüğünden taşınmaza ait mimari proje ve yapılmış ise tadilat ve buna dair tüm evrakların onanlı suret veya fotokopilerinin istenmesini;

c- Taşınmaza iskan ruhsatı verilip verilmediği, verilmişse onanlı fotokopisinin istenmesini;

d- Fotokopisi dosyaya sunulmuş olup itibar edilmediği taktirde, ……(…). Noterliğinden …./…/……. gün 4447 sayılı düzenleme şeklinde Gayri Menkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin onanlı suretinin istenmesini;

e- Vesayet altındaki ……’ye ait vesayet makamının dava açılmasına ve vekil ile temsiline ilişkin kararı dilekçemiz ekindedir.

f- Davacılardan … murisleri ……..’ye ait veraset ilamı dilekçemiz ekinde olup;

Belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması için ilgili birimlere müzekkere yazılmasını ve elden takipli yetki verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat