Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eden Suçlar Hangileridir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eden Suçlar Hangileridir?

657 sayılı Devlet  Memurları  kanunun 58/A/5. Maddesine göre Bir kişi kasıtlı  bir suç  işler ve bu suçtan 1 yıl veya  daha fazla  hapis cezası alırsa memur olamaz memur  ise Devlet Memurluğuna  son verilir. Buradan hangi  suçu  işlemesinin önemi yoktur. Kişi 1 yıldan çok  hapis cezası aldı ise  Devlet memuru olamaz.

Ayrıca Devlet tarafından  affedilmiş olsa bile Devlet Güvenliği  aleyhine bir suç  işlerse zimmet, irtikap, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,   güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma   veya kaçakçılık  suçundan mahkum olursa yine kesinlikle  Devlet  Memuru olamaz kişi Devlet  memuru ise derhal  görevine   son verilir. Bu bahsetmiş olduğum  suçlardan ceza  alması yeterlidir Devlet  Memuriyetine  son verilmesi için.  Şahsın  aldığı ceza miktarı  veya  kasıtlı mı işlenmiş  bunun bir  önemi yoktur. Devlet  bu  suçları  affetse  bile  Şahıs  Devlet  memuru olamaz.  Yani Devlet  örneğin  Rüşvet suçunu affa  tabi  tutsa bile  kişinin memurluğu sona erecektir.

Ama  şahıs  kasıtlı  bir  suç işlemiş ve bunun cezası 1 seneden az hapis cezası ise memurluğa  engel olmaz.  veya kişi  memur iken böyle bir  suç işlemiş ise memurluğuna  engel olmaz.

Çocuklar  yani 18 yaşından Küçük  olan kişilerin işemiş oldukları  suçlar  Adli  sicil ve Arşiv kaydında  görünmez. 18 Yaşından küçük çocukların  Adli  sicil ve Arşiv kayıtları ancak soruşturma   ve kovuşturma kapsamında savcılıklara ve mahkemelere   verilebilir.  Soruşturma ve   kovuşturmaya  uğramazsa bu kayıtlar gizli tutulur.

HAGB Devlet Memurluğuna Engel mi?

Değerli dostlar bazı kısa  süreli  hapis cezalarında hakim sanığın   iyi hal  gösterdiğine pişmanlık  duyduğuna kanaat getirirse Adli para cezasına çevrilebilir.Eğer  kişi  hakkındaki karar kesinleşmiş  ve  c.savcısı  şahsa tebligat göndermişse 30 gün içinde    Adli para cezası  ödenmezse  o  zaman kısa süreli hapis cezasının tamamen yada kısmen infazına   karar verilir.

Eğer mahkemenin verdiği  hapis cezası 1 seneden az ya da en fazla  1 sene ve adli para cezasına   çevrilmiş ise vatandaş memnu hakların iadesi kararı alarak devlet memurluğuna  atanabilir.

Ancak şahıs  657  sayılı Devlet  memurları kanununun  48/A/5  Te  sayılan  bir suçu   işlemişse  örneğin rüşvet  irtikap  suçu yada  güveni kötüye kullanma  gibi  sahtecilik bir  suç işlemiş    ve  cezası cezası  Adli para cezasına  çevrilmişse  yinede  kişi  Devlet  Memuru olamaz Devlet  Memuru ise   örneğin  rüşvet  suçundan  adli para cezası aldı yine de  Devlet  memurluğu  sona  erer.    Ve  bu kişi kesinlikle  Devlet  Memuru olamaz.

Devlet Memurluğuna Engel Olmayan Suçlar

1. Taksirli  suçlardan kaynaklanan bir mahkumiyet kararı olanlar

2. 1  yıldan  az   adli cezası alanlar  ama  tabiî ki  Devlet memurları kanunu  48 .  5/A  daki  suçlar    hariç

3. HAGB  KARARI  alanlar. Yani  Hükmün  açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenler    Devlet  Memuru olabilirler.

2008 den önce   bir kişi  6  aydan   fazla  ceza  aldıysa  Devlet Memuru olamıyordu ama  2008 23 ocakda  bir  yasa  değişikliği   ile   bu  6  aylık  süre  1  seneye çıkartıldı .

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması  hakkında  da  sizlere  kısa bir  bilgilendirme yapayım.  Hükmün  açıklanmasının geri bırakılması kararı  kanunda  suçun cezası 2  yıl yada daha  az   süreli  bir  hapis cezası ise veya  Adli para cezası  ise  hakim  Hükmün  açıklanmasının geri bırakılmasına   karar verir.  Bu durumda  sanık 5 yıl denetime tabi tutulur  bu sürede  sanık   hakkında  denetimli  serbestlik  tedbiri uygulanır. sanık bu  5 yıllık  süre içinde kasırlı bir  suç  işerse   mahkeme  hükmü  açıklar  eğer  sanık bu  5 yıllık  süre içinde  suç işlemezse sanık beraat  etmiş  gibi olur dava düşer.

Sizlere Güvenlik  soruşturması hakkında da bilgi vermek istiyorum. Güvenlik soruşturmasında    kişinin kolluk  kuvvetleri tarafından aranıp  aranmadığı, yıkıcı bölücü faaliyetlerde bulunup  bulunmadığı ahlaki durumu yabancılarla  ilgisi  sır  saklama yeteneği var mı yokmu bunlar araştırılır.

Güvenlik  araştırmasında memur olma  yeteneğini işçi olma hakkını kaybedenler 60 gün içinde   idare mahkemesine dava açabilirler.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat