DERNEK ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DERNEK ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

Dernek Üye Kayıt Beyannamesi Örneği

…………………. DERNEĞİ

ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

İli-İlçesi                        :……………………………………………..

Adı ve Soyadı               :……………………………………………..

Baba Adı                      :……………………………………………..

Doğum yeri/Tarihi        :……………………………………………..

Öğrenim durumu         :……………………………………………..

Mesleği-İşi                   :……………………………………………..

İş Adresi                      :……………………………………………..

İş Telefonu                  :……………………………………………..

Ev Telefonu                 :……………………………………………..

“Fert, toplum ve millet olarak varoluşumuzun ve geleceğimizin yegane temeli olan Türkiye Cumhuriyeti ve bağımsızlığının güçlendirilmesi ve korunması, medeni ve müreffeh bir millet seviyesine erimek amacı ile varlığımızın yükseltilmesi, her türlü hakkın, hürriyetin, eşitliğin, çağdaşlığın, adaletin ve iç barışın tecellisi ve milli hakimiyetin sarsılmaz şekilde tesisi, milletimizin her zaman birlik içinde bulunmasının faydasına inanarak milli şuuru ve birlik duygusunun kuvvetlendirilmesi için, ‘Herkes, herkes içindir’ düsturunu şiar edinerek bilim ve teknolojiyi rehber alarak bütün samimiyetim, zihni güç ve becerimle çalışacağıma söz vererek ………………… Derneğine üye yazılmamı talep ediyorum.”

Dernekler Kanunu hükümlerine göre üye olmamda mani bir hal olmadığını ve tüzük hükümlerini kabul ettiğimi beyan ederim.

İmza

Yukarıda açık hüviyeti yazılı ………………………………………………. takdim ederiz.

Önerenin Adı, Soyadı (imzası) ……………………………………………………………..

Önerenin Adı, Soyadı (imzası) ……………………………………………………………..

Müracaat Kayıt No: …………………………………………… Tarihi: …………………….

Yönetim Kurulu Üye Kabul Karar No: ………………………… Tarihi: …………………….

ÜYENİN NÜFUS KÜTÜĞÜNE YAZILI OLDUĞU YER

İli: ……………………….  Cilt No: …………………….   Kütük Sıra No: ……………….

İlçesi: …………………… Sayfa No:……………………  Veriliş Tarihi: …………………

Mah. veya köyü: ……………………………………..  Cüzdan Kayıt No: ………………..

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat