İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

DELİLLERİ BİLDİRME DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO         :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Delillerimizin Bildirilmesinden  İbarettir
DELİLLERİMİZ                  :

 

1- Nüfus Kaydı

2- Tarafların mali ve sosyal durum araştırması

3- Davacının maaş, nöbet geliri, döner sermaye gelirinin ne olduğunun araştırılması

4-………….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ………./……. Karar sayılı dosyası

5- Gerektiğinde tanık beyanı

6- Diğer yasal deliller

Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 194 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda numarası yazılı dosyaya delillerimizi ibraz ediyoruz. Bu nedenle delillerimizin toplanmasına karar verilmesi talep olunur.

                                                                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                  Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat