Davaya Katılma Dilekçesi

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
DOSYA NO                  :                    Esas

DAVAYA KATILMAK

İSTEYEN        (LAR)  :
VEKİLİ                        :
DAVACI (LAR)            :
VEKİLİ                         :
DAVALI (LAR)             :
VEKİLİ                         :
DAVA                           :
D.KONUSU                   : Mahkemenizde görülmekte olan davaya,davacı (davalı)yanında
katılma talebidir.
 
OLAYLAR                      :
1-
2-
3-
4-
5-
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.53 vd.maddeleri ile vesair mevzuat hükümleri.
DELİLLER                     :
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda anılan nedenlerle  talebimizin kabulü ile H.U.M.K md.53 vd. hükümlerine göre davaya davacı (davalı)yanında katılmak için gerekli kararın verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
EKİ         :                                                                           Davaya katılmak isteyen Vekili
Tebliğ zarfı ve pulu                                                                   Av.
Onanmış vekaletname sureti
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat