DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
BEYANDA BULUNAN DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Davaya Karşı Beyanlarımızdan  İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davalı ve davacı yaklaşık …… yıldır evlidirler. Bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Davalı, koca ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği haldei; davacı ……., bir eş ve anneden beklenen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Davacı sürekli evi terk etmiş yükümlüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. Müvekkile sevgi ve saygı göstermemiş müşterek kızlarının evliliğine bile davacı tek başına kocasından gizli olarak karar vermiştir.
  2. En son bir buçuk yıl önce eşyalarını yanına alarak evi terk etmiştir. Müvekkilimin iddia edildiği gibi davacıyı dövmesi ona hakaret etmesi söz konusu değildir. Davacı müvekkilimin fedakârlıklarına sevgi ve saygısına karşılık verebilseydi şu an her iki tarafta birlikte ve mutlu yaşıyor olacaklardı. Şayet ileri sürüldüğü gibi müvekkilim bu kadar zamandır eşini dövmüş ve aşağılamış olsaydı, davacının ….. sene beklememesi gerekirdi. Yine evlikleri süresi içinde karakola veya adliyeye yansıyan şikâyetlik vakıaları gösteren belgeler, doktor raporları olması gerekirdi. Davacı vekilinin iddia ettiği gibi dayak şiddet sübuttan yoksun sırf müvekkilden tazminat talep edebilmek için ileri sürülmüş zorlama, asılsız suçlamalardır.
  3. Müvekkilim, eşinin evi terk etmesi nedeniyle, tüm hayatında özelikle iş düzeninde büyük olumsuzluklar yaşamıştır. …….Mahallesi, ….. sokak, …. numarada açtığı elektronik malzemeleri sattığı dükkânını işiyle ilgilenemediği için kapatmak zorunda kalmıştır. Banka ve şahıslardan kredi almış ve halen ……… İcra Müdürlüğünün ………./……… no.lu dosyasıyla hakkında icra takibi başlatılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK, MK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere beyanlarımızın kabulü ile açılan davanın reddine karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

 

 

Davalı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat