DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri;

DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

HMK

Cevap dilekçesini verme süresi

MADDE 127- (1) Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

Dava dilekçesinin tebliği

MADDE 122- (1) Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Tarafların ikinci dilekçeleri

MADDE 136- (1) Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.

Ön incelemenin kapsamı

MADDE 137- (1) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi

MADDE 141- (1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.

………………………..MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :…….

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

KONU : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, tarafıma duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan ../…/……tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Bana ulaşan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanım olmamıştır.

3-Davaya karşı savunmalarımı hazırlayabilmem için Hukuk Muhakemeleri Yasası’ nın 127. maddesi gereği tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederim. ../../2015

DAVALI

Adı ve Soyadı

İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat