DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME-VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME-VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2016/12067
K. 2017/6651
T. 7.6.2017

* VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME ( Suça Sürüklenen Çocuğun Birçok Banka Müşterisinin Sahte E-Maillere İnanarak Kişisel Bilgileri ve Banka Şifrelerini E- Mail Hesaplarında Depolaması – TCK. Md. 244/2 ve 136 Kapsamındaki Suçları Oluşturduğu/8 Yıllık Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihlerinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği )

* KİŞİSEL BİLGİ VE BANKA ŞİFRELERİNİ E-MAİL HESABINDA DEPOLAMA ( TCK. Md. 244/2 ve 136 Kapsamındaki Suçları Oluşturduğu/8 Yıllık Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihlerinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )

* DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME ( Suça Sürüklenen Çocuğun Birçok Banka Müşterisinin Sahte E-Maillere İnanarak Kişisel Bilgileri ve Banka Şifrelerini E- Mail Hesaplarında Depolaması – TCK. Md. 244/2 ve 136 Kapsamındaki Suçları Oluşturduğu/8 Yıllık Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihlerinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği )
5237/m.66/1-e,136,244/2

ÖZET : Sanıkların Akbank ile Finansbank AŞ. adlarına sahte internet siteleri oluşturup sahte site sayfası açarak katılan bankaların müşterilerine sahte e-mailler gönderilerek sahte oluşturulan internet sayfaları ile ilgili yanıltıcı bilgiler verilerek güncelleme VS adı altında kişisel bilgilerini ve şifrelerini girmelerini istedikleri, bilgisayar çıktısında liste halinde belirlenen birçok bankaların müşterisinin bu sahte e-maillere inanarak verilen kişisel bilgileri ve banka şifrelerini dosyası tefrik olunan suça sürüklenen çocukğun e- mail hesaplarında depolamaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 244/2 ve 136.maddeleri kapsamındaki suçları oluşturduğu ,sanıklara yüklenen suçların yasa maddelerinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırları itibariyle tabi oldukları 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem olan sanıkların savunmalarının alındığı tarihler olan 17.09.2008 ve 27.05.2009 tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış olup, sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen dava zamanaşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmiştir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Katılanlar Akbank ile Finansbank adlarına vekillerinin temyiz istemlerinin bankalarına ait bilişim sistemlerine girip sahte internet siteleri oluşturmak ve bu suretle müşteri bilgilerini elde ederek kayıt etmek suçlarına yönelik olduğu anlaşılmakla,inceleme bu suçlarla sınırlı olarak yapılmıştır.

SONUÇ : Sanıkların Akbank ile Finansbank AŞ. adlarına sahte internet siteleri oluşturup sahte site sayfası açarak katılan bankaların müşterilerine sahte e-mailler gönderilerek sahte oluşturulan internet sayfaları ile ilgili yanıltıcı bilgiler verilerek güncelleme VS adı altında kişisel bilgilerini ve şifrelerini girmelerini istedikleri, bilgisayar çıktısında liste halinde belirlenen birçok bankaların müşterisinin bu sahte e-maillere inanarak verilen kişisel bilgileri ve banka şifrelerini dosyası tefrik olunan suça sürüklenen çocuğun e- mail hesaplarında depolamaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 244/2 ve 136.maddeleri kapsamındaki suçları oluşturduğu ,sanıklara yüklenen suçların yasa maddelerinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırları itibariyle tabi oldukları 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem olan sanıkların savunmalarının alındığı tarihler olan 17.09.2008 ve 27.05.2009 tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Kanun’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen dava zamanaşımı sebebiyle 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e ve CMK.nun 223/8. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE, 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat