Dava Şartı Tüketici Anlaşma Belgesi

Suçlunun Birden Fazla Olması Durumunda Cezalandırma

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Arabuluculuk Dosya Bilgisi                                :

Arabuluculuk Bürosu                                             :      ************

Büro Dosya Numarası                                                :       ************

Arabuluculuk Numarası                                           :       ************

 

 Arabulucunun                                                                           :

Adı ve Soyadı                                                               :        **************

T.C. Kimlik Numarası                                              :        **************

Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

Adresi                                                                                :       **************

 

  Taraf 1                                                                                           :      

Adı ve Soyadı                                                                  :       **************

T.C. Kimlik Numarası                                                 :       **************

Adresi                                                                                :       **************

 

 Taraf 2                                                                                         :       

              Adı ve Soyadı                                                                  :       ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası                                               :       *******/*******

Adresi                                                                                 :       **************

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                               :       Tüketici Hukuku Uyuşmazlığı

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    28.7.2020

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                     :        25.8.2020

 

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                       :       ***************

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                   :       25.8.2020

 

Arabuluculuk Sonucu                                                            :

Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

Alternatif (1)

************* anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

************** Tic. Ltd. Şti anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (2)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli def’aten ödemeyi kabul etti ve bu bedeli arabulucunun huzurunda *************’e def’aten ödedi. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************  kendisine def’aten ödenen 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (3)

Satıcı/sağlayıcı………………. Şti, tüketici……………ya uyuşmazlık konusu ürünün iade edilmesi ve sözkonusu ürünün aynı yeni/eşdeğer yeni modeli ile değişimi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Tüketici………. tarafından satıcı/sağlayıcı…………ya uyuşmazlık konusu ürünle başvuru yapıldığında, ürünün satıcı/sağlayıcı tarafından iade alınmasını müteakip stoklarında bulunması halinde derhal, stoklarında bulunmaması halinde en geç 15 gün içinde temin edilmek suretiyle aynı yeni/eşdeğer yeni model ürünün tüketici…….. ya teslim edilmesi konusunda anlaşma sağlamışlardır.

Alternatif (4) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

Satıcı/sağlayıcı ************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli tüketici………ya ödemeyi ve bu bedeli 21.05.2019 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************, ************** tarafından belirttiği IBAN numarasına 21.05.2019 tarihine kadar ödenecek olan 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (5) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

************** Tic. Ltd. Şti., *************’e ………………. sebebi nedeniyle hak etmiş olduğu ……………….. alacağı için 400 TL (beşyüztürklirası) ve ………………. alacağı için 2600 TL (ikibinaltıyüztürklirası) olmak üzere toplam 3000 TL (üçbintürklirası) bedel ödemeyi kabul etti.

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Mayıs 2021, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Haziran 2021, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Temmuz 2021 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

*************, ************** Tic. Ltd. Şti. tarafından belirttiği IBAN numarasına belirtilen tarihlerde üç taksit halinde ödenecek 3000 TL (üçbintürklirası) bedelin ödenmesi ile …………………… alacağını ve ……………………… alacağını eksiksiz aldığını kabul etmektedir.

Taraflar *************’nin, ************** ’ne, kanuna ve sözleşmeye  dayanan hiçbir isim ve nam altında alacağı olmadığı, geçmişe dönük maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağı hususunda anlaşmışlardır.

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi üç sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18, m.18/A  ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 73/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

İmzalar     

Taraf 1                            :             *************                              /

Taraf 2                            :             ************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci **********          /

Arabulucu                    :             *************                              /

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat