Dava açarken mahkeme veznesine yatacak gider avansı nasıl hesaplanır?

Dava açarken mahkeme veznesine yatacak gider avansı nasıl hesaplanır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları, her yıl tarife ile belirlenmektedir.

Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

2015 yılı tarifesinin 4. maddesine göre davacı taraf;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (2015 yılı için normal tebligat masrafı 9 TL’dir)

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Tanıklık asgari ücret tarifesine göre bir tanık için ödenecek tutar, 15 TL ile 33 TL arasındadır.)

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı (2015 yılı için 195,40 TL) ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, ( Sulh hukuk, tüketici ve icra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL, Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL, Aile, iş, kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL, Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas, Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL )

d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,

toplamını avans olarak öder.