Çocukla Kişisel İlişki Kurma Düzenine Aykırı Davranma Cezası

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Çocukla Kişisel İlişki Kurma Düzenine Aykırı Davranma Cezası

İlgili Yasa

Çocukla şahsi münasebetin tesisine dair ilâmın icrası:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 25/a- Çocukla şahsi münasebetin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra müdürü, küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde ilâm hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası:

MADDE 341- Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.

Çocukla Kişisel İlişki Kurma Düzenine Aykırı Davranma Cezası Açıklama

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra müdürü., küçüğün ilâmda belirtildiği biçimde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını., aksi halde ilâm hükmünün zorla infaz edileceği (yerine getirileceği) ni açıklayan icra emrini borçluya gönderir. Bu icra emrine uymama durumu İİY’sınm 341 inci maddedeki suçu oluşturacağını da icra emrinde gösterecektir. Bu husus İİY 25/a da hüküm altına alınmıştır.

Suçun oluşmasında, çocuk teslimi emrine muhalefet suçunun koşullarını aynısı olup bunlar;

  1. Çocukla kişisel ilişkileri düzenleyen bir mahkeme kararı olmalı,
  2. Bu mahkeme kararı kesinleşmiş olmalı,
  3. Kararın infazı, yerine getirilmesi icra dairesinden istenilmesi.
  4. İcra Müdürlüğü kararın ilâmın yerine getirilmesi için borçluya icra emri tebliğ etmeli ve yerine getirmenin 341 inci maddedeki suçu oluşturacağı yazılmalı.
  5. Bu tebliğe rağmen borçlu; süresi içinde mahkeme hükmünü yerine getirmemeli.
  6. Mahkeme kararı icra müdürlüğünce zorla yerine getirilmelidir.
  7. Alacaklı, borçlu hakkında icra ceza hâkimliğine şikâyette bulunmalı.
  8. Suçun işlendiğini öğrendiği günden itibaren 3 ay içinde alacaklı, borçlu hakkında şikâyette bulunmalıdır.

Çocukla Kişisel İlişki Kurma Düzenine Aykırı Davranma Cezası Zamanaşımı

Dâva zamanaşımı süresi 2 yıldır (TCY 102/5). Ceza zamanaşımı süreki 4 yıldır (TCY 112/5).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat