Çocuğun Teslim Edilmemesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

ŞÜPHELİ                             :

SUÇ                                       : Çocuğu alıkoyma.

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

AÇIKLAMALAR  :

 

1-) Müvekkilimiz evli olduğu şüpheli ile … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas sayılı ilamıyla boşanmıştır. Söz konusu boşanma ilamında müşterek çocuk … …’nın velayetinin müvekkilimiz … …’ye bırakılmasına ve şüpheli … … ile çocuk arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. (EK-1)

2-) Kurulan kişisel ilişki tesisi kararına müvekkilimiz muntazam olarak uyarak şüpheliye çocuğu teslim etmiştir. Bu husus, dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yazılı olan tanıklarımızın verecekleri ifadeler ile aydınlığa kavuşacaktır.

3-) …/…/… tarihinde yine müvekkilimiz sıkıntısız biçimde şüpheliye çocuğu teslim etmiş ama çocuğun geri getirilmesi gereken tarihte şüpheli çocuğu getirmemiş ve mesaj kayıtlarında (EK-3) da görüleceği biçimde çocuğu geri vermeyeceğine dair söylemlerde bulunmuştur.

 

4-) Mahkeme İlamının gereğini yerine getirmeyen ve çocuğu alıkoyan şüphelinin cezalandırılması ve çocuğun müvekkilimize teslim edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 341.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle mahkeme ilamının gereğini yerine getirmeyen ve çocuğu alıkoyan şüphelinin cezalandırılması ve çocuğun müvekkilimize teslim edilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. …/…/…

EKLER:

 

1) … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas sayılı ilamı.

2) Tanık listesi

3) Mesaj kayıtları

4) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Yakınan Vekili

        Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat