CMK m. 44 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

CMK m. 44 nedir?

Çağrıya uymayan tanıklar

Madde 44 –  (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar aracılığıyla infaz olunur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat