Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Dilekçesi

…………..SULH CEZA MAHKEMESİNE

SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVACI : K. H.
MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Hırsızlık
KONUSU : Ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi
AÇIKLAMALAR :
Adı geçen dosyada TCK’nın 491/3 md. sinden tarafıma ceza verilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun 7/2 maddesi uyarınca lehe kanun değişikliği olmuştur. Yine Yeni Ceza Kanununun 145. maddesinde, “hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeni ile ceza verilmekten vazgeçilebileceği” hükmü yer aldığı halde, halen arşiv kayıtlarında sabıkalı göründüğüm için mağdur durumdayım. Suça konu 3 adet teyp kasetinin, Türk Ceza Kanununun 145 maddesine göre ceza vermeyi gerektirecek ekonomik değer taşımadıklarını düşünüyorum.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklamış olduğum üzere, yeni çıkan Türk Ceza Kanunundan yararlanmamın sağlanarak, ceza verilmesine yer olmadığına ve bu mahkûmiyet kararının Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Sanık
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat