Ceza Muhakemesi Hukukunun Görev ve Amacı Nedir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Ceza Muhakemesi Hukukunun Görev ve Amacı Nedir?

Yazarlarca ceza muhakemesinin görevi, ge­nel olarak, devletin münferit olayda ortaya çıkan cezalandırma yetkisinin tespiti ve icra edilmesi­ne ilişkin kuralların saptanması olarak kabul edil­mektedir.

Ceza muhakemesinin amacı ise maddi ger­çeğin ortaya çıkarılmasıdır. Zira bireyin özgürlü­ğünün bağlanması gibi çok ağır sonuçlara gebe olduğundan, ceza muhakemesinde şekli ger­çeğin ortaya çıkarılması ile yetinilemez; mutla­ka maddi gerçek araştırılıp bulunmalıdır. Ancak maddi gerçek “ne pahasına olursa olsun” bulu­nacak da değildir. Bu yapılırken şüpheli veya sa­nığın hakları da mutlak surette korunacaktır. Bu anlamda olmak üzere, bazen ceza muhakemesi hukukunun sanığı kendisinden bile koruduğu gö­rülmektedir. Zira ceza muhakemesi hukukunda ikrar dahi kesin delil teşkil etmemekte (kaldı ki ceza muhakemesinde hukuk muhakemesinden farklı olarak kesin delil-takdiri delil ayrımı yoktur), sanık bir kişiyi öldürdüğünü beyan etse bile yine de maddi gerçek-hakikat araştırılmaktadır.

Dolayısıyla özetle ifade etmemiz gerekirse, ceza muhakemesi hukukunda gerçeğe giden yolda her şey mübah değildir. İşte bu nedenledir ki ceza muhakemesi hukukunda gerçeğin araş­tırılmasında uyulması gereken ilkelere yer veril­miştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat