ÇALINAN ARAÇ SİGORTA BEDELİ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇALINAN ARAÇ SİGORTA BEDELİ DAVA DİLEKÇESİ

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ……………………….)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :………….. kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olan aracın çalınması sebebiyle araç bedeli olan ……….. TL’nin davalı şirkete başvuru tarihi olan …………. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR     :

 

1- Davalı şirkete ait ……….. poliçe numarası ile kaskolu olan davacı müvekkile ait ……….. plakalı sayılı araç …………. tarihinde saat: ………. sularında müvekkilim tarafından ………. ‘ne park edilmiştir. Müvekkil, …….. tarihinde park yerine gittiğinde aracın yerinde olmadığını görmüş olup, yaptığı araştırmanın sonucunda aracının meçhul kişilerce çalındığını anlamıştır.

2- Dilekçeyle sunulan ……….. tarihli Oto Hırsızlığı Müracaat Tutanağından da anlaşılacağı üzere müvekkil, aracını çalan şahıslardan şikayetçi olmuştur.

3- ………… tarihinde de kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olan aracının kimliği belirlenemeyen şahıslarca çalınmasından dolayı davalı sigorta şirketine başvuruda bulunarak zararının karşılanmasını talep etmiştir. Davalı sigorta şirketi …………. tarihli yanıtında çalınma olayının belirtilen yer, şekil ve tarihte meydana gelmediğini ileri müvekkilin zararını karşılamayı reddetmiştir. İlgili yazı aracın kasko sigorta poliçesini düzenleyen ………… Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’ye de gönderilmiştir. Müvekkilin zararını karşılamak zorunda olan davalı şirketin haksız olarak talebimizi reddetmesi üzerine işbu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER    :  KTK, TTK., HMK., TBK. ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                             :  Ruhsat fotokopisi, ……… numaralı kasko sigorta poliçesi, prim makbuzları, oto hırsızlığı müracaat tutanağı, davalı şirketin reddine ilişkin yazılar, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile; aracın çalınması sebebiyle araç bedeli olan ………… TL’nin davalı şirkete başvuru tarihi olan ………… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile,
  • Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat