BOZMA ÖNCESİNDEN DAHA AĞIR HÜKÜM KURULMASI – ADLİ TIP RAPORU

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOZMA ÖNCESİNDEN DAHA AĞIR HÜKÜM KURULMASI – ADLİ TIP RAPORU

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2017/6208
K. 2017/17107
T. 20.12.2017

• BOZMA ÖNCESİNDEN DAHA AĞIR HÜKÜM KURULMASI ( Bozma İlamından Önce Sanıklar Hakkında Kurulan Hükümde Sanığın Neticeten “6 Ay 20 Gün” Hapis Cezası İle Cezalandırılması ve Söz Konusu Cezanın Ertelenmesine Diğer Sanığın İse Neticeten “8 Ay” Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği Söz Konusu Kararın Yanlızca Sanıklar Tarafından Temyiz Edilmesi ve Aleyhe Temyiz Bulunmaması Sebebiyle CMUK’un 326/Son Maddesi Gereğince Sanıkların Kazanılmış Hakkının Dikkate Alınması Gerektiği )

• YARALAMA ( TCK. 86. ve 87. Maddelerinde Belirlenen Ölçütlere Göre Adli Tıp Kriterlerine Uygun Rapor Alınması Gereği – Aleyhe Temyiz Bulunmaması Sebebiyle CMUK’un 326/Son Maddesi Gereğince Sanıkların Kazanılmış Hakkının Dikkate Alınması Gerektiği )

• ADLİ TIP RAPORU ( Mağdur Hakkında Plastik Cerrahisi Uzmanı Tarafından Düzenlenen Rapora Göre “Yüz Sınırları Dahilinde Tarif ve Tespit Edilen Lezyonların Yüzde Sabit İz Niteliğinde Olduğu” Şeklinde Tespite Yer Verildiği Ancak Rapor İçeriğinin Yetersiz Nitelikte Olup Adli Tıp Kriterlerine Uygun Olmadığı Anlaşıldığından Mağdurun Tedavi Evrakları Geçici ve Kesin Raporlarıyla Birlikte En Yakın Adli Tıp Kurumuna Sevk Edilerek TCK. 86. ve 87. Maddelerinde Belirlenen Ölçütlere Göre Rapor Alınacağı )

5237/m.51,86,87

5271/m.326/son

ÖZET : 1- Mağdur hakkında Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde görevli Plastik Cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen 06.04.2009 tarihli rapora göre; “yüz sınırları dahilinde tarif ve tespit edilen lezyonların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu” şeklinde tespite yer verildiği ancak; rapor içeriğinin yetersiz nitelikte olup, Adli Tıp kriterlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, mağdurun, tedavi evrakları, geçici ve kesin raporlarıyla birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek 5237 Sayılı TCK’nin 86. ve 87. maddelerinde belirlenen ölçütlere göre rapor alınması gerektiği gözetilmeden, yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulması, 2- Bozma ilamından önce sanıklar hakkında kurulan hükümde, sanığın neticeten “6 ay 20 gün” hapis cezası ile cezalandırılması ve söz konusu cezanın TCK’nin 51. maddesi gereğince ertelenmesine; diğer sanığın ise neticeten “8 ay” hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın yanlızca sanıklar tarafından temyiz edilmesi ve aleyhe temyiz bulunmaması sebebiyle CMUK’un 326/son maddesi gereğince sanıkların kazanılmış hakkının dikkate alınması gerektiği belirtildiği halde; bozma ilamından sonra kurulan hükümde, sanıkların neticeten “2 yıl 6 ay” hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek, bozma öncesinden daha ağır şekilde hüküm kurulması suretiyle CMUK’un 326/son maddesine aykırı davranılması, hatalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Mağdur hakkında Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde görevli Plastik Cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen 06.04.2009 tarihli rapora göre; “yüz sınırları dahilinde tarif ve tespit edilen lezyonların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu” şeklinde tespite yer verildiği ancak; rapor içeriğinin yetersiz nitelikte olup, Adli Tıp kriterlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, mağdurun, tedavi evrakları, geçici ve kesin raporlarıyla birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek 5237 Sayılı TCK’nin 86. ve 87. maddelerinde belirlenen ölçütlere göre rapor alınması gerektiği gözetilmeden, yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-) Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi sebebiyle hak yoksunlukları yönünden sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Kabule göre de;

3-) Dairemizin 05.05.2014 tarih, 2014/8629 Esas – 2014/17307 Karar sayılı bozma ilamından önce sanıklar hakkında kurulan hükümde, sanığın neticeten “6 ay 20 gün” hapis cezası ile cezalandırılması ve söz konusu cezanın TCK’nin 51. maddesi gereğince ertelenmesine; diğer sanığın ise neticeten “8 ay” hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın yanlızca sanıklar tarafından temyiz edilmesi ve aleyhe temyiz bulunmaması sebebiyle CMUK’un 326/son maddesi gereğince sanıkların kazanılmış hakkının dikkate alınması gerektiği belirtildiği halde; bozma ilamından sonra kurulan hükümde, sanıkların neticeten “2 yıl 6 ay” hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek, bozma öncesinden daha ağır şekilde hüküm kurulması suretiyle CMUK’un 326/son maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerle 6723 Sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat