BOŞANMA – DOSYA, YARGITAY’DA İKEN TARAFLAR ARASINDA DÜZENLEME YAPILMASI

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

BOŞANMA – DOSYA, YARGITAY’DA İKEN TARAFLAR ARASINDA DÜZENLEME YAPILMASI

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/17122
K. 2017/2608
T. 13.3.2017

• BOŞANMA (Karar Düzeltme Talebinin İncelenmesinden Önce Yargıtay’a Gönderilen Taraflara Ait Dilekçelerden Yanların Boşanma Boşanmanın Mali Sonuçları ve Çocukların Durumu Konusunda Aralarında Düzenleme Yaptıkları/Bu Düzenleme Dikkate Alınarak Davacının Karar Düzeltme Talebinin Kabulüne Dairenin Bozma Kararının Kaldırılmasına ve Hükmün Taraflar Duruşmaya Çağrılıp Bizzat Düzenleme Konusunda Beyanları da Alınmak Suretiyle Sonucu Uyarınca Karar Verilmek Üzere Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)

• BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI BAKIMINDAN DOSYA YARGITAY’DA İKEN TARAFLAR ARASINDA DÜZENLEME YAPILMASI (Bu Düzenleme Dikkate Alınarak Davacının Karar Düzeltme Talebinin Kabulüne Dairenin Bozma Kararının Kaldırılmasına ve Hükmün Taraflar Duruşmaya Çağrılıp Bizzat Düzenleme Konusunda Beyanları da Alınmak Suretiyle Sonucu Uyarınca Karar Verilmek Üzere Bozulmasına Karar Verileceği)

4721/m.166

ÖZET : Kadın tarafından açılan dava sonucunda mahkemece verilen tarafların boşanmaları ve fer’ilerine ilşikin karar, davalı erkek tarafından temyiz edilmiş Dairenin ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiş, davacı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Ancak karar düzeltme talebinin incelenmesinden önce, Yargıtay’a gönderilen taraflara ait dilekçelerden, yanların boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda aralarında düzenleme yaptıkları anlaşılmıştır. Bu düzenleme dikkate alınarak, davacının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairenin bozma kararının kaldırılmasına ve hükmün taraflar duruşmaya çağrılıp bizzat düzenleme konusunda beyanları da alınmak suretiyle, sonucu uyarınca karar verilmek üzere bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; bozulmasına dair Dairemizin 26.04.2016 gün ve 21034 – 8401 Sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un kanun yollarına dair hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Kadın tarafından açılan dava sonucunda mahkemece verilen tarafların boşanmaları ve fer’ilerine ilşikin karar, davalı erkek tarafından temyiz edilmiş Dairemizin 26.04.2016 tarihli ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiş, davacı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Ancak karar düzeltme talebinin incelenmesinden önce, Yargıtay’a gönderilen taraflara ait 17.02.2017 tarihli dilekçelerden, yanların boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda aralarında düzenleme yaptıkları anlaşılmıştır. Bu düzenleme dikkate alınarak, davacının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 26.04.2016 tarihli bozma kararının kaldırılmasına ve hükmün taraflar duruşmaya çağrılıp bizzat düzenleme konusunda beyanları da alınmak suretiyle, sonucu uyarınca karar verilmek üzere bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeple davacı kadının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 26.04.2016 tarihli karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının farklı gerekçe ile BOZULMASINA, bozma sebebine göre karar düzeltme talebine dair nedenlerin incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde karar düzeltme harcının yatırana iadesine, 13.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat