BOŞANMA-DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİ VERMEK İÇİN SÜRE UZATIM DİLEKÇESİ VERMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BOŞANMA-DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİ VERMEK İÇİN SÜRE UZATIM DİLEKÇESİ VERMESİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/25603
K. 2017/1753
T. 21.2.2017

* DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİ VERMEK İÇİN SÜRE UZATIM DİLEKÇESİ VERMESİ ( Bu Konuda Karar Verilmediği Davalının Duruşmada Beyanında Dosyanın İkametgahı Aile Mahkemesi’ne Gönderilmesini Talep Ettiği/Mahkemece Bu Talep Yetkisizlik İtirazı Olarak Kabul Edilip Yetkisizlik Kararı Verildiği Ancak Süre Uzatım Talebi Hakkında Bir Karar Verilip İlk İtiraz Olarak Yetki İtirazında Bulunulduğu Takdirde Yetki Yönünden HMK. Md.164’de Gösterilen Şekilde İncelenmesi İçin Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınacağı )

* YETKİ İTİRAZI ( Boşanma – Davalının Cevap Dilekçesi Vermek İçin Süre Uzatım Talebi Hakkında Bir Karar Verilip İlk İtiraz Olarak Yetki İtirazında Bulunulduğu Takdirde Mahkemece Yetki Yönünden HMK. 164. Maddesinde Gösterilen Şekilde İncelenmesi İçin Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınması Gösterilmesi Halinde Bütün Deliller Toplanarak Gerçekleşecek Sonuca Göre İtiraz Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

* BOŞANMA ( Davalının Cevap Vermek İçin Süre Uzatım Talep Ettiği Bu Konuda Karar Verilmediği ve Davalının Duruşmada Beyanında Dosyanın İkametgahı Aile Mahkemesi’ne Gönderilmesini Talep Ettiği/Mahkemece Bu Talep Yetkisizlik İtirazı Olarak Kabul EdilipYetkisizlik Kararı Verildiği Ancak Mahkemece Davalının Süre Uzatım Talebi Hakkında Bir Karar Verilip Yetki Yönünden HMK. Md.164’de Gösterilen Şekilde İncelenmesi İçin Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınarak Yetki İtirazı Hakkında Karar Verileceği )
6100/m.116/1-a,117/3,164

ÖZET : Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasında davalı erkek tarafından cevap dilekçesi vermek için süre uzatım dilekçesi verilmiştir. Süre uzatım talebi hakkında bir karar verilmemiştir. Davalı, dosyanın ikamet adresi aile mahkemesine gönderilmesinin talep etmiştir.Mahkemece, bu talep yetkisizlik itirazı olarak kabul edilip, yetkisizlik kararı verilmiştir. Ancak, Davalının cevap dilekçesi vermek için süre uzatım talebi hakkında bir karar verilip, ilk itiraz olarak yetki itirazında bulunulduğu takdirde, mahkemece yetki yönünden HMK. 164. maddesinde gösterilen şekilde incelenmesi için taraflara yetki konusunda delillerini gösterme olanağı tanınması, gösterilmesi halinde bütün deliller toplanarak; gerçekleşecek sonuca göre yetki itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasında dava dilekçesi davalıya 1.2.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı erkek tarafından 12.2.2016 tarihinde, cevap dilekçesi vermek için süre uzatım dilekçesi verilmiştir. Mahkemece, davalı erkeğin vermiş olduğu dilekçedeki süre uzatım talebi hakkında bir karar verilmemiştir. 24.2.2016 tarihli duruşmada davalı erkek beyanında; beş yıllık evlilikleri boyunca Diyarbakır’da oturduklarını, ikametinin Diyarbakır olduğunu, dosyanın Diyarbakır aile mahkemesine gönderilmesini telep ettiği görülmüştür. Mahkemece, bu talep yetkisizlik itirazı olarak kabul edilip, yetkisizlik kararı verilmiştir. Ancak, 01/10/211 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kesin olmayan yetki itirazının bir ilk itiraz ( HMK m.116/l-a ) olduğunu, ilk itirazların bir ön sorun gibi incelenmesi ve karara bağlanması gerektiğini ( HMK m. 117/3 ) düzenlemiştir. Ön sorunun incelenme yöntemi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 164. maddesinde gösterilmiştir. Öyleyse, davalının cevap dilekçesi vermek için süre uzatım talebi hakkında bir karar verilip, ilk itiraz olarak yetki itirazında bulunulduğu takdirde, mahkemece yetki yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanununun 164. maddesinde gösterilen şekilde incelenmesi için taraflara yetki konusunda delillerini gösterme olanağı tanınması, gösterilmesi halinde bütün deliller toplanarak; gerçekleşecek sonuca göre yetki itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, 21.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat