BOŞANMA – AYRILIK NEDENİYLE

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BOŞANMA – AYRILIK NEDENİYLE

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                                  ../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :          

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Ayrılık Nedeniyle Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz davalı ile 11 yıldır evlidir. Evliliklerinde ………. isimli …. yaşlarında …. adet çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

 

2- Müvekkilimiz, eşinin evlilikle ilgili görevlerini yerine getirmemesi ve çocuklarını ve eşini ihmal etmesi nedeni ile ……. Asliye hukuk Mahkemesi’ nde  ../….. Esas sayılı dosya ile boşanma davası açmış, mahkeme ise bu davada taraflar için bir yıllık ayrılık kararı vermiştir. Mahkemenin ../../…. tarihli ve ../….. Karar Sayılı kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

 

3- Kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen taraflar arasında uzlaşma olmamış ve fiilen de bir araya gelmemişlerdir. Bu sebeple tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep zarureti doğmuştur.

YASAL NEDENLER      : TMK, HMK ve sair mevzuat.

 

KANITLAR                   : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair deliller.

 

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat