Borçlunun vefat etmiş olduğunu öğrenen alacaklının icra dosyasında yapması gerekenler nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Borçlunun vefat etmiş olduğunu öğrenen alacaklının icra dosyasında yapması gerekenler nelerdir?

Eğer takip başlatıldığı tarihte borçlu vefat etmiş ise, ölü kişi adına icra takibi başlatılamayacağından, takibin mirasçılarına yöneltilmesi mümkün değildir. Mirasçılara yada terekeye karşı ayrı bir icra takibi başlatılması gerekir.

Bu noktada, borçlunun mirasçılarının tespiti meselesi ortaya çıkar. Alacaklı, icra dosyasında talep açmak suretiyle, borçlunun mirasçılarını tespit edebilir ve mirasçılar hakkında ayrı bir takip başlatabilir.

İcra dosyasında borçlunun mirasçılarının tespiti için açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Talep üzerine icra müdürlüğü, Uyap üzerinden borçlunun aile nüfus kaydını çıkardığında, yasal mirasçıları, T.C Kimlik numaralarını tespit etmeniz mümkündür. Ancak bazı durumlarda, yasal mirasçıların tespiti için kapalı kayıtların açılması gerekmekte, bu işlem için de icra müdürlüğünün çıkardığı aile nüfus kaydı yeterli olmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan alacaklı, icra müdürlüğüne ayrı bir talep açarak, borçlunun veraset ilamını çıkarabilmek için icra müdürlüğünden yetki belgesi talep edebilir. İcra müdürlüğünce verilecek yetki belgesiyle de, gerek sulh hukuk mahkemesine müracatla, gerekse noter vasıtası ile borçlunun veraset ilamını çıkarabilecektir.

Veraset ilamı çıkartabilmek için yetki belgesi verilmesi talebi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Borçlunun, takipten sonra vefat etmesi durumunda ise,  aynı icra takip dosyası üzerinden mirasçılara veya terekeye karşı takibe devam olunabilir. Mirasçıların tespiti için, yine yukarıdaki şekilde işlem yapmak gerekecektir.

Eğer takip kesinleştikten sonra borçlu vefat etmiş ise, mirasçılara yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur.  Buna rağmen ödeme emri gönderilmiş olması, mirasçılara itiraz hakkı vermez.

Alacaklı, takibe konu alacak eğer para alacağı ise, mirasçılardan birine veya birkaçına takibi yöneltebilir. Ancak para alacağı değil ise, mirasçılar arasında mecburi takip arkadaşlığı bulunacağından, takibin tüm mirasçılara yöneltilmesi gerekir.

Yasal mirasçıların, murisin vefatinden itibaten 3 ay içinde mirası reddetme hakları bulunduğundan, bu süreye de dikkat etmekte fayda vardır.Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır.  Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde belirtilen süre Terekenin borca batık olduğunun tespitine ilişkin davalarda uygulanmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat