BORCA İTİRAZ DAVA DİLEKÇESİ – BONODAKİ İMZANIN SAHTELİĞİ İTİRAZI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BORCA İTİRAZ DAVA DİLEKÇESİ – BONODAKİ İMZANIN SAHTELİĞİ İTİRAZI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DOSYA NO                        :  İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ALACAKLI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Borca itirazlarımızın kabulü ile takibin iptali talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR :  1. Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine yapılan icra takibinde gönderilen 10 örnek ödeme emri, müvekkile  …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir. Beş günlük yasal süresi içinde itirazlarımızı bildiriyoruz. 2. Müvekkilimin takip alacaklısına herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Takip konusu bonodaki imza sahte olup müvekkile ait değildir. Bu husus yargılama sırasında ibraz edeceğimiz ve resmi kuruluşlardan toplanacak belgelerdeki imzalar ve alınacak müvekkil imzaları ile bonodaki imzanın karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacaktır. Bu sebeple icra takibine vaki itirazımızın kabulü ile bononun ve takibin iptaline karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. DELİLLERİ  : İcra Takip Dosyası, İmza İncelemesi ve Karşılaştırması, Emsal İmza Kaşılaştırması, Yemin ve sair deliller. HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat. TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, takip alacaklısına müvekkilin herhangi bir borcu bulunmadığından, itirazlarımızın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.   Borca İtiraz Eden Vekili Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat