Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi


 
…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
 DOSYA NO: …/…
 
Müdürlüğünüzce tarafımıza gönderilen birinci haciz ihbarnamesini …/…/… tarihinde tebellüğ ettik. Yaptığımız araştırma neticesinde, dosyanız borçlusunun müvekkilim …’den herhangi bir alacağının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz. İtirazımıza göre işlem yapılmasını arz ve talep ederiz.  …/…/…
 
 

                                                                                                                      İtiraz eden Vekili

Av.

 
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat