Bilirkişi Ücret Tarifesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Bilirkişi Ücret Tarifesi

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(RGT: 14.04.2018 RG NO: 30391) (YÜR. TAR. 14.04.2018)
***Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.
***Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.
***Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 190,00 TL
Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL
Asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
 İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00  TL
Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 190,00 TL
Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 190,00 TL
Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
 Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 500,00 TL

 
 

BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
(RGT: 30.09.2016 RG NO: 29844) (YÜR. TAR. 01.10.2016)
*** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
*** Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 275,00 TL.
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
(RGT: 30.09.2015 RG NO: 29488) (YÜR. TAR. 01.10.2015)
*** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 275,00 TL.
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
(RGT: 28.09.2014 RG NO: 29133) (YÜR. TAR. 01.10.2014)
*** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 275,00 TL.
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 330,00 TL.
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler 220,00 TL.
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler 165,00 TL.
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
(01.10.2011 – 30.09.2014)
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler 200,00 TL.
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 250,00 TL.
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler 300,00 TL.
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 300,00 TL.
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 150,00 TL.
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler 200,00 TL.
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler 200,00 TL.
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler 150,00 TL.
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler 150,00 TL.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat